Zarządzenie nr 88Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 października 2011w sprawie ustalenia dnia wolnego

Zarządzenie nr 88
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 17 października 2011


w sprawie ustalenia dnia wolnego


 
 
Na podstawie art.33 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz  § 35 pkt. 7 załącznika do Zarządzenia Nr  167/2008 z dnia  21 lipca 2008 roku Wójta Gminy Białe Błota  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
 
 
 
Zarządzam co następuje:
 
 
 
 
§1. Ustalam 31 października 2011 roku , tj. poniedziałek, dniem wolnym od
 
pracy natomiast dzień 5 listopada 2011 roku , tj. sobotę, dniem pracy .
 
W tym dniu Urząd Gminy będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00.
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (18 października 2011, 12:35:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495