Zarządzenie nr 89Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 października 2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie nr 89
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 października 2011


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.Na podstawie § 12, ust.6 Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zarządza się, co następuje :
§ 1. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66 901 669,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 20 128,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 20 128,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą 66 901 669,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące 41 639 958,00 zł
b/ wydatki majątkowe 25 261 711,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Białe Błota.

załącznik 1 (27kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 listopada 2011, 13:39:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1384