Zarządzenie nr 95Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2011w sprawie powołania Gminnego Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości

Zarządzenie nr 95
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2011


w sprawie powołania Gminnego Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości

Na podstawie § art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)

Zarządzam co następuje:
§1.Powołać Gminne Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w składzie:

1.Bożena Woźniak - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
2.Andrzej Wiekierak - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
3.Adam Ryfa - inspektor
4.Anna Bączkowska - inspektor
5.Agnieszka Piętka - inspektor

§2. Gminne Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości powołuje się na okres od 01 grudnia 2011 roku do 31 października 2012 roku
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (7 grudnia 2011, 18:11:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2135