Zarządzenie nr 92Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2011w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2012 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zarządzenie nr 92
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2011


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2012 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :


§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2012 r. w wysokości :

1. dochody 60 862 600,00 zł

w tym :

a/ dochody bieżące 51 220 147,00 zł

b/ dochody majątkowe 9 642 453,00 zł


2. wydatki 65 862 600,00 zł

w tym :

a/ wydatki bieżące 46 993 500,00 zł

b/ wydatki majątkowe 18 869 100,00 zł


3. deficyt 5 000 000,00 zł


i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 grudnia 2011, 08:35:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1725