Zarządzenie nr 93Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 listopada 2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie nr 93
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 22 listopada 2011


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


 
Na podstawie § 12, ust.6 Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zarządza się, co następuje :
§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64 912 837,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 45 208,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 45 208,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą 64 912 837,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące 41 349 912,00 zł
b/ wydatki majątkowe 23 562 925,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.
WYDATKI.xls (39kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 grudnia 2011, 08:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1484