Zarządzenie nr 96Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie nr 96
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2011


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.Na podstawie § 12, ust.6 Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. zarządza się, co następuje :
§ 1. Sprostowanie błędu zawartego w Zarządzeniu Nr SG.0050.90.2011 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 8 listopada 2011 r.:


§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości było 64 759 834,00 zł
winno być 64 809 834,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 152 122,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 49 119,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą było 64 862 837,00 zł
winno być 64 912 837,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące było 41 299 912,00 zł, a winno być 41 349 912,00 zł
b/ wydatki majątkowe 23 562 925,00 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.


metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (14 grudnia 2011, 09:16:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1411