Zarządzenie nr 99Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2011w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 99
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2011


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)
 
 
Zarządzam, co następuje:
 
 
  §1.1. W załączniku do zarządzenia Nr 167/2008 Wójta Gminy Białe Błota z  
           dnia 21 lipca 2008r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1) w § 17 dodaje się punkt 12 w brzmieniu:
 
    „12)  Stanowisko ds. kontaktu z przedsiębiorcami.”
 
 
2)    w § 20a dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
 
    „9) Prowadzenie kontroli jednostek podatkowych w terenie.”
 
 
  2. Załączniki Nr1 i Nr2 do Regulaminu Organizacyjnego nadanego w dniu  
      21 lipca 2008 roku ze zmianami otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 i Nr2 do niniejszego zarządzenia.
                                   
 
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
schemat.pdf (46kB) pdf
załącznik (43kB) word
metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 grudnia 2011, 09:13:57)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 stycznia 2012, 13:27:46)
Zmieniono: błąd literowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1735