Zarządzenie nr 65Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 września 2013w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

Zarządzenie nr 65
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 10 września 2013


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

WPF (199kB) excel
Wykaz przedsięwzieć do WPF (21kB) excel
Uzasadnienie do WPF (24kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (24 września 2013, 10:05:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1280