Zarządzenie nr 77Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2013w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Zarządzenie nr 77
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2013


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

                                    ZARZĄDZENIE NR SG.0050.77.2013
                                         Wójta Gminy Białe Błota
                                        z dnia 14 listopada 2013 r.
 
   w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.
 
   Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz 645 ) zarządza się, co następuje:  
 
§ 1.Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.
 
§ 2.Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                      Wójt Gminy
 
 
                                                                          Katarzyna Kirstein-Piotrowska  

Uchwała nr RGK.0007. .2013 (29kB) word
WPF na 2014 rok (101kB) excel
Wykaz przedsięwzięć do WPF (40kB) excel
Objaśnienia do WPF (115kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (18 listopada 2013, 10:01:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1247