Zarządzenie nr 76Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2013w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2014 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Zarządzenie nr 76
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2013


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2014 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

   Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządzam, co następuje :
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2014 r. w wysokości :
1. dochody                                          73 708 000,00 zł
w tym :
a/ dochody bieżące                  61 409 177,00 zł
b/ dochody majątkowe              12 298 823,00 zł
 
2. wydatki                                           75 872 442,00 zł
w tym :
a/ wydatki bieżące                   51 113 006,00 zł
b/ wydatki majątkowe              24 759 436,00 zł 
 
3. deficyt                                               2 164 442,00 zł
 
i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy
 
 
                                                                                    Katarzyna Kirstein-Piotrowska

Projekt budżetu na 2014 rok (276kB) plik


Uchwała budżetowa na 2014 (48kB) pdf
Zarzadzenie (23kB) word
zał. nr 1 DOCHODY (63kB) excel
zał. nr 2 WYDATKI (93kB) excel
zał. nr 3 (17kB) excel
zał. nr 4 (15kB) excel
Zał. nr 5, 5a i 5b (36kB) excel
zał. nr 6 (24kB) excel
zał. nr 6a (20kB) excel
zał. nr 7 (7kB) excel
zał. nr 7a (11kB) excel
zał. nr 7b (20kB) excel
zał. nr 8 (23kB) excel
zał. nr 9 (6kB) excel
Uzasadnienie do budżetu (303kB) word
Uzasadnienie zał. nr 3 (79kB) word
Uzasadnienie załacznika nr 8 (24kB) word
Uzasadnienie zał. nr 9 (29kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (18 listopada 2013, 10:56:26)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska (25 listopada 2013, 15:24:33)
Zmieniono: korekta numeru załącznika dot. Dochodów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1360