Zarządzenie nr 78Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 listopada 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie nr 78
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 listopada 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                            69 553 011,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                                  225,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                                    0,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                              69 553 236,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości  61 482 384,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 8 070 852,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                             72 153 011,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                             37 202,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                           36 977,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                        72 153 236,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  52 637 546,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    9 908,00 zł
pozostaje bez zmian
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
pozostaje bez zmian
 
  b/  wydatki majątkowe  19 515 690,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                 
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy
 
 
 
                                                                              Katarzyna Kirstein - Piotrowska       

Dochody (16kB) excel      
Wydatki (27kB) excel
Uzasadnienie (27kB) word  
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (20 listopada 2013, 11:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1364