Zarządzenie nr 79Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 27 listopada 2013w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

Zarządzenie nr 79
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

    Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 645) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

zał. nr 1 WPF (99kB) excel
Zał. nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć (22kB) excel
Uzasadnienie do WPF (26kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (28 listopada 2013, 11:30:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1346