Zarządzenie nr 86Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2013w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

Zarządzenie nr 86
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

          Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 645) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WPF (99kB) excel
Wykaz przedsięwzięć do WPF (26kB) excel
OBJAŚNIENIE (24kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (10 stycznia 2014, 13:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1244