Zarządzenie nr SG.0050.83.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 października 2015w sprawie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr SG.0050.83.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 5 października 2015


w sprawie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy      ( Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z póź. zm.),  w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) powołuję :


§ 1. Obwodowe komisje wyborcze w składzie osobowym według załącznika  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pierwsze posiedzenie wszystkich komisji odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godzinie 16.00 w Gimnazjum Publicznym w Białych Błotach ( aula) przy ul. Czystej 1A .
 
§ 3. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bialeblota.pl .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki plik do pobrania (98kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (6 października 2015, 08:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479