Zarządzenie nr SG.0050.84.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 października 2015w sprawie w sprawie sprzedaży autobusów szkolnych

Zarządzenie nr SG.0050.84.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 5 października 2015


w sprawie w sprawie sprzedaży autobusów szkolnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.), Wójt Gminy Białe Błota zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego następujące autobusy szkolne:
Jelcz L090M rok produkcji: 2000,Setra S 319 UL rok produkcji: 2000,Setra S 319 UL rok produkcji: 2000,Jelcz L090M produkcji: 2005,Autosan A0909 produkcji: 2008,
stanowiące ruchome mienie Gminy Białe Błota.
 
2. Warunki sprzedaży pojazdów, o których mowa w § 1, będą określone w przetargu.
 
§ 2
 
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Białych Błotach www.bip.bialeblota.pl (zamówienia publiczne).
 
§ 3
 
Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w następującym składzie :
Jan Czekajewski     - przewodniczący
Filip Rybacki          - członek
Patrycjusz Migawa   - członek
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Maciej Kulpa

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (6 października 2015, 09:32:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562