Zarządzenie nr SG.0050. 85 .2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 października 2015w sprawie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr SG.0050. 85 .2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 października 2015


w sprawie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz  § 6 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  zarządzam, co następuje : 
           
§ 1.Operatorami systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych  Gminy Białe Błota ustanawiam :
 
 
1. Elżbietę Rodhe                         -  Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 1i 2 
2. Monikę Kobus                          -  Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3
3. Sebastiana Zwiewkę                  - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4
4. Izabelę Sut                              - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 5
5. Bartosza Wiese                        - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 6
6. Łukasza Chmielewskiego           - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 7 
7. Karolinę Swobodę                      - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 8
8. Hannę Karolczak                        - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 9
9. Krystynę Kołodziejczak                - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 10
10.Renatę Matuszak                      -  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
11 Mirosława Donarskiego               - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12
12.Bożenę Woźniak                        - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13
13.Michała Czyżewskiego                 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14
14.Karolinę Pasieczną -Szpulecką     - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi gminnemu panu Markowi Jakubowskiemu.
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Białe Błota
/-/Maciej Kulpa
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (14 października 2015, 09:06:25)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (7 stycznia 2016, 12:28:56)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 485