Zarządzenie nr SG.0050.90.015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 13 listopada 2015w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Zarządzenie nr SG.0050.90.015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 13 listopada 2015


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

   Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian. ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.
 
§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
       Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Projekt WPF na 2016 r - Uchwała (177kB) pdf

Zał. Nr 1 WPF na 2016 r. (93kB) pdf

Zał Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do projektu WPF na 2016 r. (91kB) pdf

OBJAŚNIENIE do projektu WPF na 2016 r. (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2015, 12:11:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403