Zarządzenie nr SG.0050.91.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 13 listopada 2015w sprawie sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Zarządzenie nr SG.0050.91.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 13 listopada 2015


w sprawie sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
   Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian. ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gmin y na 2016 r. w wysokości:
1. Dochody                         71 455 000,00 zł
W tym:
a) dochody bieżące            70 955 000,00 zł
b) dochody majątkowe           500 000,00 zł  
 
2. Wydatki                          71 455 000,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące              64 593 425,06 zł
b) wydatki majątkowe          6 861 574,94 zł        
 
i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała budżetowa - Projekt budżetu na 2016 r. (40kB) pdf

Zał. nr 1 DOCHODY (53kB) pdf

zał. nr 2 WYDATKI (72kB) pdf

Zał. nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE (62kB) pdf

Zał. Nr 4 PRZYCHODY I ROZCHODY (32kB) pdf

Zał. Nr 5 DOTACJE- SEKTOR PUBLICZNY (63kB) pdf

Zał. nr 5a DOTACJE Sektor Niepubliczny (60kB) pdf

Zał. Nr 6 DOCHODY ZLECONE (37kB) pdf

Zał. Nr 6a WYDATKI ZLECONE (39kB) pdf

Zał. Nr 6b DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (58kB) pdf

Zał. Nr 7 SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDZETOWE (57kB) pdf

Zał. Nr 8 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (45kB) pdf

Zał. Nr 9 FUNDUSZ SOŁECKI (54kB) pdf

UZASADNIENIE Budżetu 2016 r. (294kB) pdf

UZASADNIENIE do Zał. Nr 3 INWESTYCJE (80kB) pdf

UZASADNIENIE do Zał. Nr 7 ZAZ (51kB) pdf

UZASADNIENIE do Zał. Nr 8 OŚWIATA (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2015, 12:37:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471