Zarządzenie nr SG.0050. 92 .2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20 listopada 2015w sprawie sprawie zmiany zarządzenia Nr SG.0050.84.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 5 października 2015 w sprawie sprzedaży autobusów szkolnych

Zarządzenie nr SG.0050. 92 .2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 20 listopada 2015


w sprawie sprawie zmiany zarządzenia Nr SG.0050.84.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 5 października 2015 w sprawie sprzedaży autobusów szkolnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.), Wójt Gminy Białe Błota zarządza, co następuje:


§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w następującym składzie :
Jan Czekajewski  - przewodniczący
Marian Wiśniewski – zastępca przewodniczącego
Filip Rybacki - członek
Patrycjusz Migawa  - członek
W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego funkcje pełni zastępca przewodniczącego.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 listopada 2015, 13:37:20)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (7 stycznia 2016, 12:23:54)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 508