Zarządzenie nr SG.0050.95.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 grudnia 2015w sprawie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.95.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 grudnia 2015


w sprawie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 4ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 
  
§ 1. Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie: 
1)       Aneta Malcer                     – Przewodnicząca Komisji                     
2)       Teresa Radecka                  - członek 
3)       Przemysław Ossowski          – członek 
4)       Magdalena Borowiec            – członek 
  
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr SG.0050.12.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2015 r. 
  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
    

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2015, 09:50:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (15 grudnia 2015, 10:57:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 487