Zarządzenie nr SG 0050.97.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2015w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG 0050.97.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2015


w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014. poz. 1182 z późn. zm.) zarządzam co następuje:§ 1. Zaktualizować i wprowadzić jako obowiązującą Politykę Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy Białe Błota wraz z jej załącznikami oraz instrukcjami szczegółowymi.§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2013 roku SG 0050.84.2013 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Białe Błota


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.12.2015 r.


metryczka


Opublikował: Mieszko Siemiński (29 grudnia 2015, 09:29:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480