Zarządzenie nr NR SG.0050.102.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2015w sprawie Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr NR SG.0050.102.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015r. , poz. 1515)
 
Zarządzam , co następuje:
 
§1. W załączniku do zarządzenia Nr SG.0050.38.2015 z dnia 12 maja 2015 roku, zmienionego zarządzeniem Nr SG.0050.62.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie określone tak jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (4 stycznia 2016, 08:03:03)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (4 stycznia 2016, 14:59:15)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455