Zarządzenie nr SG.0050.100.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2015w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024.

Zarządzenie nr SG.0050.100.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024.


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2, pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WPF (133kB) pdf
Wykaz Przedsięwzięć do WPF (97kB) pdf
Objaśnienie (24kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (8 stycznia 2016, 10:13:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431