Zarządzenie nr SG.0050.76.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 7 września 2017w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 marca 2011 r. o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.76.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 7 września 2017


w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 marca 2011 r. o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota

na podstawie art. 9a ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015.1390.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W zarządzeniu nr 26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 marca 2011 r. o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota § 1  otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołać Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota w następującym składzie:
 
1) Dorota Bartczak         - II Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
2) Małgorzata Białkowska - I Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
3) Magdalena Nowak - Kalińska - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe
4) Przemysław Ossowski  - Posterunek Policji w Białych Błotach
5) Katarzyna Rychlewska - pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”
6) Kazimierz Matkowski  - Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
7) Aneta Malcer    - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8) Ewa Kowalska - Punkt Interwencji Kryzysowej, Rodzinny Punkt Konsultacyjny  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
9) Patrycjusz Migawa - Kierownik COEiSportu w Białych Błotach
10) Danuta Ferenstain  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach
11) Weronika Graf       - Pedagog Szkoły Podstawowej w Białych Błotach
12) Katarzyna Struś    - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
13) Magdalena Wojciechowska - pracownik GOPS 
14) Robert Lubrant  -  Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka”
 
§ 2.
Traci ważność zarządzenie Nr  SG.0050. 52 .2016 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 marca 2011 r. o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Białe Błota
 
                                                                                 /-/Maciej Kulpa

metryczka


Odpowiada za treść: Aneta Malcer
Opublikował: Andrzej Pasek (8 września 2017, 13:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089