Zarządzenie nr SG.0050.85.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 listopada 2017w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST

Zarządzenie nr SG.0050.85.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
zarządzam co następuje:
§ 1
Wprowadza się narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu wdrożone w ramach projektu: „E-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2
Narzędzie   zarządcze  do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu składa się z systemu informatycznego  zaimplementowanego  pod  adresem:   http://bialeblota.ocenaurzedu.eu z którego dostępna jest wersja elektroniczna Ankiety badania satysfakcji Klienta dla mieszkańców oraz funkcje dla administratora systemu: Wprowadź ankietę (papierową), Pobierz ankietę do wydrukowania  (pdf) oraz Generuj raport (z wyników pomiaru).
§ 3
Narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu umożliwia badanie oceny satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Urząd za pomocą ankiety elektronicznej (dostępnej ze strony internetowej urzędu) poprzez kliknięcie na Baner przekierowujący: Oceń Urząd umieszczony na stronie głównej Urzędu oraz opcjonalnie ankiet papierowych (wykładanych na stanowiskach obsługi  Klienta), które zostają wprowadzone do systemu informatycznego przez administratora.
§ 4
Narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu pozwala na generowanie okresowych raportów z wyników pomiaru po zalogowaniu do systemu przez uprawnionego pracownika Urzędu. Generowanie raportów powinno odbywać się nie rzadziej niż raz do roku, a wyniki raportu mogą stanowić podstawę do podejmowania w Urzędzie działań naprawczych lub doskonalących w zakresie obsługi Klienta.
§ 5
W zależności od zasygnalizowanych potrzeb w Urzędzie dopuszcza się edycję danych urzędu i/lub edycję ankiety przez administratora systemu po zalogowaniu się pod adresem http://admin.ocenaurzedu.eu/.  Przed    wprowadzeniem  zmian    należy  wygenerować  raport z doczasowych wyników pomiaru.
§ 6
Integralną częścią systemu jest Instrukcja obsługi narzędzia do Oceny Satysfakcji Klienta stanowiąca Załącznik 1.
§ 7
Osobą odpowiedzialną  za stosowanie narzędzi zarządczych do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu ustanawiam Andrzeja Pasek.
§ 8
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 9
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
/-/ Jan Czekajewski
Załącznik nr 1

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Bączkowska
Opublikował: Andrzej Pasek (8 listopada 2017, 15:20:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401