Zarządzenie nr SG.0050. 86.2017 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 listopada 2017w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje

Zarządzenie nr SG.0050. 86.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
 
zarządzam co następuje:
§ 1
Wprowadza się narzędzie poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji  o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje pod nazwą: e-portal dla Inwestora wdrożone w ramach projektu: „E-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2
Narzędzie e-portal dla Inwestora stanowi system informatyczny dostępny pod adresem:  http.//bialeblota.zainwestujwgminie.eu  zawierający m.in.  stronę główną  z opisem gminy i listą inwestycji, aktualności, dane kontaktowe - przeznaczony dla potencjalnego inwestora zainteresowanego wynajmem, zakupem lub dzierżawą nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych gminy oraz panel administracyjny do tworzenia treści dla pracownika (administratora)  urzędu. 
§ 3
Wprowadzenie szczegółowych danych o ofercie inwestycyjnej Gminy Białe Błota uaktualnia pracownik urzędu w panelu administratora wypełniając treścią poszczególne zakładki oferty inwestycyjnej gminy, m.in. „Tytuł inwestycji”, „Opis”, „Dane inwestycji”, „Mapa”, „Inne”, „Galeria” oraz dodaje odpowiednie Złączniki wraz z umiejscowieniem oferty inwestycyjnej bądź jej obrysu na mapie Gminy zgodnie z załączoną instrukcją.
§ 4
Klient (potencjalny inwestor) klikając na Baner: Inwestuj w naszej GMINIE przekierowujący do e-portalu Inwestora umieszczony na stronie głównej Urzędu może zapoznać się z ofertą inwestycyjną. Na stronie portalu może także przeszukać oferty według filtrów, wygenerować ofertę w pdf, wytyczyć trasę z dowolnego miejsca czy zapytać o ofertę pracownika urzędu drogą elektroniczną poprzez e-PUAP i/lub e-mail.
§ 5
Integralną częścią narzędzia jest Instrukcja obsługi e-portalu dla Inwestora - stanowiąca Załącznik 1.
§ 6
Osobą odpowiedzialną za stosowanie narzędzi e-portal dla Inwestora ustanawiam inspektora Andrzeja Pasek.
 
§ 7
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 8
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wota Gminy Białe Błota
/-/ Jan Czekajewski
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Bączkowska
Opublikował: Andrzej Pasek (9 listopada 2017, 12:52:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427