Zarządzenie nr SG.0050.89.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 listopada 2017w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.

Zarządzenie nr SG.0050.89.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.

   Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
 
§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Odpowiada za treść: Kołodziejczak Krystyna
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2017, 10:20:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277