Zarządzenie nr SG.0050.90.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 listopada 2017w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zarządzenie nr SG.0050.90.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmian. ) Zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2018 r. w wysokości:
1. Dochody                         94 676 000,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące            93 676 000,00 zł
b) dochody majątkowe        1 000 000,00 zł  
 
2. Wydatki                          99 176 000,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące              87 787 478,92 zł
b) wydatki majątkowe        11 388 521,08 zł    
 
3. Deficyt budżetu                4 500 000,00 zł   
 
i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2017, 10:46:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307