Zarządzenie nr SG.0050.101.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 6 grudnia 2017w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości

Zarządzenie nr SG.0050.101.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 6 grudnia 2017


w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 i18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.
 
Powołać się Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w składzie:
1. Andrzej Pasek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Koordynator przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
2. Kamila Łączna – Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego -Koordynator wydarzeń Jubileuszowych
3. Anna Bączkowska – Pracownik Urzędu Gminy Białe Błota
4. Andrzej Wiekierak – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
5. Anna Zdunek – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
6. Bartosz Wiese – Kierownik Referatu Inwestycji
7. Łukasz Narolski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
8. Mirosław Donarski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łochowie
9. Danuta Ferenstain – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach
10.Alicja Włodarczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach
11.Patrycjusz Migawa Kierownik COEiS
12.Izabela Sut – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej
13.Bogusława Bajgot – Kierownik GOPS
14.Grzegorz Berlicki - Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o.
 
§ 2.
 
1.Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
 
§ 3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    Zastępca Wójta
                                                                                   Gminy Białe Błota
                                                                               z up. Agnieszka Piętka
Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota (342kB) pdf
                                                          

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Piętka
Opublikował: Andrzej Pasek (7 grudnia 2017, 08:46:01)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (9 stycznia 2018, 11:10:53)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 619