Zarządzenie nr SG.0050.100.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2017w sprawie powołania drugiego Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.100.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2017


w sprawie powołania drugiego Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 26a w związku z art. 28g ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2017 r poz 1875 ze zm) oraz na podstawie art. 68 i art. 682 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2016 r poz 1666 ze zm).


zarządzam co następuje

§1

z dniem 21 grudnia 2017 roku powołuję pana Jana Jaworskiego na stanowisko drugiego zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

§ 2

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z dniem 21 grudnia 2017 roku na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

§ 3

Pozostałe warunki pracy i płacy drugiego zastępcy Wójta Gminy Białe Błota zostaną ustalone odrębnie

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
/-/ Jan Czekajewski

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Piętka
Opublikował: Andrzej Pasek (21 grudnia 2017, 09:25:44)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 lutego 2018, 11:11:45)
Zmieniono: Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota >>> Wójta Gminy Białe Błota

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 633