Zarządzenie nr SG. 0050. 98. 2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 grudnia 2017w sprawie ustalenia symboli literowych dla referatów i stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG. 0050. 98. 2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie ustalenia symboli literowych dla referatów i stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Białe Błota

Na podstawie § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie  Nr SG.0050.97.2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota ze zmianami.

zarządzam, co następuje:
 


§ 1.

Ustalam następujące symbole literowe dla referatów i samodzielnych stanowisk  w Urzędzie Gminy Białe Błota, obowiązujące przy oznaczeniu korespondencji:

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

§2.
Akta oznacza się symbolem literowym oraz odpowiednim symbolem klasyfikacji z jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 

§3.
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy SG.0050.2.2017  z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia symboli literowych dla referatów i stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota nr SG.0050.98.2017 (236kB) pdf

 

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Piętka
Opublikował: Andrzej Pasek (22 grudnia 2017, 13:49:42)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (22 grudnia 2017, 14:01:11)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 671