Oferty pracy

Nabór na stanowisko młodszy opiekun na zastępstwo w Gminnym Żłobku Integracyjnym

Bardzo przepraszam osoby startujące w konkursie na Młodszego Opiekuna w Żłobku za opóźnienia związane z ogłoszeniem wyników. Były one spowodowane problemami z działaniem strony internetowej. W konkursie wzięły udział następujące [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach – zatrudnienie od 04 maja 2015 roku

Ogłoszenie nr  2 /2015 z dnia  24  lutego 2015 r. Wójta  Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7     Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy 1 etat

Ogłoszenie Nr 1/2015 Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1a,  86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko  urzędnicze – główny księgowy   1 etat     I.  Nazwa [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji zamówień

Ogłoszenie nr  1 /2015z dnia  30 stycznia 2015 r.Wójta  Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  urzędnicze ds.  przygotowania i [...]

Ogłoszenie nr 7/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Wójta Gminy Białe Błota

Ogłoszenie nr 7/2014 z dnia  19 grudnia  2014 r. Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. obsługi  sekretariatu  i Biura [...]

Nabór na stanowisko młodszy opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie.

Dyrektor Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko młodszy opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie. Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta [...]

Ogłoszenie nr 5 /2014 z dnia 17 lipca 2014 r. Wójta Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej i promocji

Osoby kandydujące  na stanowisko ds. komunikacji społecznej i promocji: 1.Adrian Derebecki- Bydgoszcz 2.Jarosław Sobota –Zielonka 3.Marcin Janczylik- Bydgoszcz 4.Małgorzata Babińska- Zielonka 5.Karolina Skólmowska - [...]

Dyrektor Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie ul. Okopowa 10

W II etapie konkursu na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku „U Misia” w Łochowie wzięły udział następujące kandydatki, które spełniły wcześniej wymagane kryteria:1.p.Anna Hrycuniak,2.p.Dorota Kwiatkowska,3.p.Monika [...]

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, Przyłęki ul. Zabytkowa 5 86-005 Białe Błota

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach Przyłęki ul. Zabytkowa 5  86-005 Białe [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych

Ogłoszenie nr 4/2014 stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych: Osoby kandydujące na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych:1.Magdalena Joachimiak – Zielonka  2. Monika Sangórska – Bydgoszcz 3. Anna Lazar  4. [...]

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej “Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ul. Centralna 27 A, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy - w wymiarze 1 etat

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nazwa i adres jednostki Samorządowy Zakład Budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach , ul. Centralna 27 a , 86-005 Białe Błota Określenie [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli i egzekucji

Ogłoszenie Nr 3/2014  stanowisko ds. kontroli i egzekucji Osoby kandydujące na stanowisko ds. kontroli i egzekucji:1.Paulina Langner – Bydgoszcz  2. Anna Laskowska – Bydgoszcz  3. Bożena Woźniak – Białe Błota  4. [...]

Nabór na stanowisko księgowy - kasjer  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w wymiarze ½ etatu.

Ogłoszenie Nr 2 /2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – księgowa -kasjer 1/2 etatu NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: GMINNY [...]

Zakładu Aktywności Zawodowej “Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy - w wymiarze 1 etat - w Zakładzie Aktywności Zawodowej “Ośrodku Sportu i Rehabilitacji”

Ogłoszenie Nr 1/2014 Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej “Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ul. Centralna 27 A, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko [...]

Żłobek Gminny U Misia w Łochowie poszukuje pielęgniarek/położnych do pracy na terenie żłobka. Preferowana forma zatrudnienia umowa zlecenie.

Żłobek Gminny U Misia w Łochowie poszukuje pielęgniarek/położnych do pracy na terenie żłobka. Preferowana forma zatrudnienia umowa zlecenie. Praca polega na opiece nad dziećmi, wykonywaniu czynności higienicznych i porządkowych [...]

Dyrektor Żłobka Gminnego „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko administracyjne Sekretarka Gminnego Żłobka w Łochowie w wymiarze 1 etat – umowa na zastępstwo

W postępowaniu trójetapowym na stanowisko Sekretarki (umowa o pracę, 1 etat, zastępstwo) została wybrana Pani Katarzyna Nowakowska, która napisała test kompetencyjny na wymaganym poziomie oraz zaprezentowała się podczas rozmowy [...]

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo od 17 lutego 2014 roku do 16 lutego 2015 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo od  17 lutego 2014 roku do 16 lutego 2015 roku.   Wymagania: [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  Kierownika  Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

Osoby kandydujące na stanowisko kierownika  Centrum Obsługi  Edukacji i Sportu w Białych Błotach:Liczba złożonych ofert - 31. Marian Wiśniewski- Bydgoszcz2. Elżbieta Truszczyńska-Białe Błota3. Dorota Kołodziejczyk- [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  urzędnicze ds.  kontroli i egzekucji

Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru:1. Bożena Woźniak - Białe Błota2. Magdalena Obuchowicz- Bydgoszcz3. Piotr Bachorz- Kruszyn  Wynik naboru  na stanowisko ds. kontroli i egzekucji. Komisja dokonała wyboru [...]

Dyrektor Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie.

Rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko opiekuna odbyły się w dniu 3 stycznia 2013 r.Spośród 12 osób zostały wybrane dwie osoby:1. Pani Aleksandra Saroma - Palicka, Łochowo, wykształcenie wyższe, zainteresowania związane z organizacją dla [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  urzędnicze ds.  inwestycji i zamówień publicznych

Oferty pracy na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych złożyli:1.Jarosław Knop-Bydgoszcz2.Andrzej Foks-Bydgoszcz3.Aldona Maciejewska-Łochowice4.Monika Konopka-Białe BłotaNabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji [...]

DYREKTOR Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela języka angielskiego.

DYREKTOR  Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela języka angielskiego.  Miejsce pracy: Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach ul. Centralna [...]

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i zdrowia OPIS STANOWISKA: Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Referatu [...]

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ogłasza nabór.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko: 1.      Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze pełnego [...]

Konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTAogłasza konkurs na stanowiskoDYREKTORAZespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie86-065 Łochowo, ul. Wierzbowa 21. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie [...]

Konkurs na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTAogłasza konkurs na stanowiskoDYREKTORASzkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach86-005 Białe Błota ul. Centralna 271. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości opłat komunalnych

Ogłoszenie nr   2/2013 z dnia   13 maja   2013 r. Wójta  Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7     Wójt Gminy Białe Błota ogłasza [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i zdrowia

Ogłoszenie nr   1/2013 z dnia   13   maja 2013 r. Wójta  Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7     Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na [...]

Dyrektor Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie

Obecnie poszukujemy dwóch osób:1. OpiekunaDyrektor Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie. Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy Ustawy z dnia 26 [...]

Nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy - w wymiarze 1 etat - w Zakładzie Aktywności Zawodowej “Ośrodku Sportu i Rehabilitacji”

INFORMACJA O WYNIKU NABORU     Nazwa i adres jednostki   Samorządowy Zakład Budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach , ul. Centralna 27 a , 86-005 [...]

Zakład Aktywności Zawodowej “Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ul. Centralna 27 A, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy - w wymiarze 1 etat

INFORMACJA O WYNIKU NABORU     Nazwa i adres jednostki   Samorządowy Zakład Budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach , ul. Centralna 27 a , 86-005 Białe [...]

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie zatrudni nauczyciela języka niemieckiego

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie zatrudni nauczyciela języka niemieckiego w gimnazjum w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo od 28 stycznia 2013 roku do 19 stycznia 2014 roku. Wymagania – wykształcenie wyższe z [...]

Ogłoszenie nr 8 / 2012 Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji Zatrudnienie od 01 stycznia 2013r.

 Kandydaci, którzy złożyli oferty pracy na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji 1.Magdalena Stypka- Bydgoszcz 2.Justyna Curyło-Czapiewska- Murowaniec 3.Aleksander Felchner- Dziemionna   W wyniku rozmów kwalifikacyjnych [...]

Zapraszamy chętnych na odbycie stażu w Urzędzie Gminy Białe Błota.

  Osoby zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy do odbycia stażu w Urzędzie Gminy Białe Błota: Magdalena Domiza Monika Poliwka  OGŁOSZENIE       Wójt Gminy Białe Błota poszukuje [...]

Ogłoszenie nr 7/2012 Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  urzędnicze ds.  gospodarki odpadami komunalnymi    OPIS  STANOWISKA:   Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe [...]

Ogłoszenie nr 6/2012 Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. kontaktu z przedsiębiorcami

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  urzędnicze ds. kontaktu z przedsiębiorcami    OPIS  STANOWISKA:   Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe [...]

Ogłoszenie nr 5 / 2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisk urzędnicze ds. dróg

Ogłoszenie nr   5 / 2012 z dnia  29 sierpnia    2012 r. Wójta  Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7     Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień

  Osoby, które złożyły ofertę pracy na stanowisko ds. inwestycji i zamówień:1.Beata Czarnolewska-Kruszwica2.Monika Hahn-BydgoszczW wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko ds. inwestycji i [...]

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Pop przeanalizowaniu ofert wybrano i rozmowach kwalifikacyjnych wybrano na w/w stanowisko panią Magdalenę Wodzyńską.Pani Magdalena Wodzyńska oprócz spełnienia wymogów formalnych wykazała się największą wiedzą spośród [...]

Konkurs na dyrektoów placówek oświatowych

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTAogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach86-005 Białe Błota ul. Czysta 1a 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który [...]

Na stanowisko urzędnicze – księgowy 1/2 etatu

Ogłoszenie Nr 1/2012 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej  „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Szubińska 87D,  86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko  urzędnicze – [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko Kucharz/Kucharka w wymiarze 1 etatu.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Żłobek w Łochowie, ul. Okopowa 12-16. OPIS STANOWISKA: Kucharz/Kucharka zgodnie ze schematem organizacyjnym Żłobka, podlega bezpośrednio dyrektorowi Gminnego Żłobka w Łochowie WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarka lub Położna w Gminnym Żłobku w Łochowie. Forma zatrudnienia: kontakt. Proponowane wynagrodzenie 15 zł/h brutto.

 Na stanowisko pielęgniarki wybrano p. Danutę Posselt W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez kandydatów na Pracowników Gminnego Żłobka w Łochowie uprzejmie wyjaśniamy: z wybranymi kandydatami na stanowiska: [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie. Proponowane wynagrodzenie 2000 zł brutto.

  W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez kandydatów na Pracowników Gminnego Żłobka w Łochowie uprzejmie wyjaśniamy: z wybranymi kandydatami na stanowiska: Sekretarka Gminnego Żłobka w Łochowie, Pomoc gospodarcza oraz [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko starszy opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie. Przewidywane wynagrodzenie 2600 zł brutto.

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez kandydatów na Pracowników Gminnego Żłobka w Łochowie uprzejmie wyjaśniamy: z wybranymi kandydatami na stanowiska: Sekretarka Gminnego Żłobka w Łochowie, Pomoc gospodarcza oraz [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko Pomoc gospodarcza w wymiarze 1 etatu. Przewidywane wynagrodzenie 1900 zł brutto.

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko Pomoc gospodarcza w wymiarze 1 etatu. Przewidywane wynagrodzenie 1900 zł brutto.NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Żłobek w Łochowie, ul. Okopowa 12-16.OPIS STANOWISKA: Pomoc gospodarcza [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko administracyjne Sekretarka Gminnego Żłobka w Łochowie w wymiarze 1 etatu. Przewidywane wynagrodzenie 1900 zł brutto.

  W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez kandydatów na Pracowników Gminnego Żłobka w Łochowie uprzejmie wyjaśniamy: z wybranymi kandydatami na stanowiska: Sekretarka Gminnego Żłobka w Łochowie, Pomoc gospodarcza oraz [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Białe Błota- ½ etatu

Wójt Gminy Białe Błota unieważnia nabór ogłoszony dnia 20 lutego 2012r. na stanowisko audytora wewnętrznego , z powodu małej ilości złożonych ofert. Ogłoszenie Nr  3/2012z dnia 20 lutego 2012r.Wójta Gminy Białe [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. kontaktu z przedsiębiorcami

Ogłoszenie nr   2 / 2012z dnia   19   stycznia    2012 r.Wójta  Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  [...]

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu ul. Ogrody 1, Ciele, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze –główny księgowy ¼ etatu

Ogłoszenie Nr 1/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu ul. Ogrody 1, Ciele, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze –główny księgowy ¼ etatu NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: ŚRODOWISKOWY DOM [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko Kierownika gminnej jednostki budżetowej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu

Ogłoszenie nr   1/ 2012z dnia  11  stycznia    2012 r.Wójta  Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. kontroli podatkowe

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze              w Urzędzie Gminy Białe BłotaOgłoszenie nr  6  /2011z [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

Ogłoszenie nr   5/2011z dnia   23 grudnia 2012r.Wójta  Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze  w  Referacie Gospodarki [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Łochowie

  Ogłoszenie nr   4 /2011z dnia 23 grudnia 2011 r.Wójta  Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór   na stanowisko  Dyrektora  gminnej jednostki [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Ogłoszenie nr    3   /2011z dnia   9 grudnia  2011 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7  ogłasza nabór pracownika na stanowisko  Zastępcy Wójta Gminy Białe [...]

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko administracyjne Sekretarka Gminnego Przedszkola w Białych Błotach w wymiarze 1 etatu.

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko administracyjne Sekretarka Gminnego Przedszkola w Białych Błotach w wymiarze 1 etatu.NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminne Przedszkole „Wróżka” w [...]

Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

  REGULAMIN KONKURSU NA PROWADZENIE SKLEPIKU W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.lochowo.cominfo.pl oraz bip.bialeblota.pl w dziale Oferty pracy i na tablicy ogłoszeń w [...]

Nabór na stanowisko pracy: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ogłasza nabór na stanowisko pracy: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ogłasza nabór [...]

Nabór na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie

Konkurs  na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie został  rozstrzygnięty wyborem kandydatury pana Jarosława Zwolińskiego.  KONKURSna stanowisko Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w ŁochowieWójt [...]

Ogłoszenie nr 1/2011 Wójt Gminy Białe Błota zatrudni pracownika „na zastępstwo” na okres 1 roku na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

Ogłoszenie nr     1/2011z dnia  04  stycznia  2011r.Wójta  Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 Wójt Gminy Białe Błota zatrudni  pracownika „na zastępstwo” na okres 1 [...]

Ogłoszenie nr 5/2010 Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontaktów z Unią Europejską pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozwoju Gminy

Ogłoszenie nr     5  /2010z dnia  08 grudnia   2010r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze  ds. kontaktów z [...]

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r.Wójt Gminy Białe Błota – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie [...]

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach ul. Betonowa 1A ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, a mianowicie: a)    Zgłoszenia [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach- w wymiarze 1 etatu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota Określenie stanowiska urzędniczego Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko Rzecznika Prasowego Urzędu Gminy Białe Błota – ½ etatu

Nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego Urzędu Gminy Białe Błota zakończono wyborem kandydatury pani Elwiry Zwolińskiej ze względu na najlepiej wykonane zadanie praktyczne .  Ogłoszenie nr     4  /2010z [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych Wybrano  kandydaturę  pani Anety Malcer  z Białych Błot z uwagi na spełnienie wymagań formalnych i [...]

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko pracownicze "pomoc administracyjna"

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko  pracownicze ”pomoc administracyjna” w niepełnym wymiarze  czasu pracy tj ¾ etatu od dnia 1 września 2010r Oferty ( CV z listem [...]

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ ogłasza konkurs na stanowisko dozorcy obiektów szkolnych w Białych Błotach - 2 sierpnia 2010 r.

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁW  BIAŁYCH BŁOTACHogłasza konkurs na stanowisko dozorcy obiektów szkolnych w Białych Błotach. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące [...]

Kierownik GZEAS ogłasza konkurs na stanowisko kierowcy-mechanika autobusu szkolnego - 2 sierpnia 2010 r.

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY W  BIAŁYCH BŁOTACHogłasza konkurs na stanowisko kierowcy- mechanika autobusu szkolnego.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące [...]

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ogłasza nabór na stanowisko pracy: wychowawca świetlicy szkolnej

Do drugiego etapu naboru na stanowisko wychowawcy świetlicy w szkole Podstawowej . im . ks . Jana Twardowskiego w Przyłękach  zakwalifikowały się następujące osoby : 1.P.Agnieszka Piórkowska2.P.Iwona Osesek3.P.Dorota [...]

Nabór pracownika na stanowisko urzędnicze - księgowa budżetowa

 Ogłoszenie nr     2  /2010z dnia  15  czerwca  2010r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze  - księgowa [...]

Nabór pracownika na stanowisko urzędnicze - kierownik referatu Budżetu i Finansów

 Ogłoszenie nr     1  /2010z dnia  15  czerwca  2010r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze  - kierownik referatu [...]

Dyrektor Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko pracy: „pomoc kuchenna” (2)

Dyrektor Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko pracy: „pomoc kuchenna” w Gminnym Przedszkolu w Białych Błotach; 86-005 ul. Centralna 27 od 1 września w wymiarze 1/2 etatu.  Oferty ( CV z [...]

Dyrektor Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko pracy: „sprzątaczka”

Dyrektor Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko pracy: „sprzątaczka” w oddziałach przedszkolnych w Białych Błotach ; 86-005 ul. Czerska 40  od 1.września 2010r. w wymiarze ¾ [...]

Dyrektor Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko pracy: „pomoc kuchenna”

Dyrektor Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko pracy: „pomoc kuchenna” w oddziałach przedszkolnych w Białych Błotach 86-005 ul. Czerska 40 od 1 września 2010r w wymiarze ¾  etatu.  Etat [...]

Dyrektor Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy: „pomoc nauczyciela”

 Dyrektor Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy: „pomoc nauczyciela” w oddziałach przedszkolnych w Białych Błotach 86-005 ul. Czerska 40 od 1 września 2010r. w pełnym wymiarze [...]

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie zatrudni mężczyznę na stanowisku woźnego.

Wymagania: dyspozycyjność, umiejętność wykonywania drobnych napraw nie wymagających wiedzy specjalistycznej, umiejętność pracy i współdziałania w zespole, dobry kontakt z młodzieżą, mile widziana tzw. „złota rączka”.Wymiar [...]

Ogłoszenie Nr 1/2010 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb” w Białych Błotach nabór na stanowisko urzędnicze księgowa - w wymiarze 3/8 etatu - księgowa

Ogłoszenie Nr 1/2010 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb”  w Białych Błotach ul. Szubińska 87d, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowa - w wymiarze 3/8 etatu  -  w [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie nr     10   /2009 z dnia  10   grudnia  2009r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. [...]

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ ogłasza konkurs na stanowisko dozorcy obiektów szkolnych w Białych Błotach

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁW  BIAŁYCH BŁOTACH ogłasza konkurs na stanowisko dozorcy obiektów szkolnych w Białych Błotach Rozpoczęcie pracy od dnia 10 grudnia 2009 r.  Kandydaci przystępujący do [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. nadzoru nad drogami -- ½ etatu

Wyniki naboru na stanowisko urzędznicze ds. nadzoru nad drogami: Wybrano pana Kazimierza Chojnackiego z Bydgoszczy Ogłoszenie nr     9      /2009z dnia      [...]

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ ogłasza konkurs na stanowisko dozorcy obiektów szkolnych w Białych Błotach - unieważniony

Rozpoczęcie pracy od dnia 1 grudnia 2009 r.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: wykształcenie przynajmniej średnie stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku dozorcy [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i kontaktów z przedsiębiorcami 05-11-09

Nabór na stanowisko ds. rejestracji działalności gospodarczej i kontaktów z przedsiębiorcami został zakończony wyborem kandydata p. Adama Ryfy z Białych Błot.Ogłoszenie nr   8   /2009z dnia    5 [...]

KIEROWNIK GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W BIAŁYCH BŁOTACH OGŁASZA KONKURS NA TRENERA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”

w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”(forma zatrudnienia – umowa o pracę)1. Wymagania niezbędne:a)      ukończył(a) 18 [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze ds. doręczania korespondencji na terenie Gminy Białe Błota

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. doręczania korespondencji nie został wybrany żaden [...]

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko opiekun dzieci - strażnik szkolny.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko opiekun dzieci - strażnik szkolny. Zadaniem popularnej "Agatki" będzie nadzorowanie bezpiecznego przekraczania jezdni na przejściu dla pieszych w [...]

KIEROWNIK GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W BIAŁYCH BŁOTACH OGŁASZA KONKURS NA TRENERA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012” - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”(forma zatrudnienia – umowa o pracę)1. Wymagania niezbędne:a)      ukończył(a) 18 [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień

Ogłoszenie nr    5    /2009z dnia    18  sierpnia   2009 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze [...]

Rada Nadzorcza ZWiUK sp. z o.o. w ogłasza KONKURS NA STANOWISKO: Członka Zarządu - Dyrektora do spraw ekonomiczno – finansowych

Rada Nadzorcza ZWiUK sp. z o.o. w ogłasza KONKURS NA STANOWISKO: Członka Zarządu - Dyrektora do spraw ekonomiczno – finansowych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze

  Wójt Gminy Białe Błota Ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze ds. doręczania korespondencji na terenie Gminy Białe Błota  1.Wymagania niezbędne (formalne):-obywatelstwo polskie-posiadanie pełnej zdolności [...]

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Białych Błotachogłasza nabór pracownika na stanowisko opiekuna dzieci dowożonych do szkół - wymiar zatrudnienia 1 etat

Ogłoszenie nr  03 /2009z dnia 13 lipca  2009 r.Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół86-005 Białe Błota ul. Czysta 1aogłasza nabór pracownika na stanowisko opiekuna dzieci dowożonych do szkół - wymiar [...]

KONKURS na stanowisko Dyrektora Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach

  KONKURSna stanowisko Dyrektora Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach Wójt Gminy Białe Błota ogłasza konkurs na stanowisko:Dyrektora Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach 1.Wymagania niezbędne [...]

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy

DyrektorZespołu Szkół im. Jana Pawła II w ŁochowieOgłasza nabór: Na stanowisko pracownik gospodarczy Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2, codziennie w dni robocze w godz. od 8.00 do [...]

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie Ogłasza nabór na stanowiska nauczycielskie

DyrektorZespołu Szkół im. Jana Pawła II w ŁochowieOgłasza nabór: Na stanowiska nauczycielskie następujących specjalności:Język polski – etat /zastępstwo/,Matematyka i fizyka - etat,Nauczyciel bibliotekarz - 25/30,Nauczyciel [...]

Nabór na stanowisko Psycholog- w wymiarze 0/5 etatu - w Warsztacie Terapii Zajęciowej “Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Ogłoszenie Nr 2/2009 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb” w Białych Błotach ul. Szubińska 87d, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko  Psycholog- w wymiarze 0/5 etatu  - w Warsztacie Terapii [...]

Nabór na stanowisko urzędnicze pomoc administracyjna, referent w Zakładzie Aktywności Zawodowej “Ośrodku Sportu i Rehabilitacji”

Ogłoszenie Nr 2/2009Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej “Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotachul. Centralna 27 A, 86-005 Białe Błotaogłasza nabór na stanowisko urzędnicze pomoc administracyjna, referent   w [...]

Nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy - w wymiarze 1 etat -

Ogłoszenie Nr 1/2009Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej “Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotachul. Centralna 27 A, 86-005 Białe Błotaogłasza nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy - w wymiarze 1 etat - w [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i kontaktów z przedsiębiorcami

Ogłoszenie nr   1  /2009z dnia    1  czerwca  2009 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze  ds. działalności [...]

KONKURS na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie

KONKURSna stanowisko Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Wójt Gminy Białe Błota ogłasza konkurs na stanowisko:Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie 1.Wymagania niezbędne (formalne):-obywatelstwo [...]

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTAprzedłuża termin składania ofert na konkurs na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w PrzyłękachPrzyłęki ul. Zabytkowa 5  86-005 Białe [...]

Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb” w Białych Błotach ogłasza nabór na stanowisko Psycholog- w wymiarze 0/5 etatu - w Warsztacie Terapii Zajęciowej “Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Ogłoszenie Nr 1/2009 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb” w Białych Błotach ul. Szubińska 87d, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko  Psycholog- w wymiarze 0/5 etatu  - w Warsztacie Terapii [...]

Ogłoszenie nr 02 /2009 Kierownika GZEAS

Ogłoszenie nr  02 /2009z dnia 14 kwietnia  2009 r.Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół86-005 Białe Błota ul. Czysta 1aogłasza nabór pracownika na stanowisko referenta ds. księgowych i kancelaryjnych- [...]

Kierownik GZEAS ogłasza konkurs na stanowisko kierowcy-mechanika autobusu szkolnego

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY W  BIAŁYCH BŁOTACHponownie ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko kierowcy- mechanika autobusu szkolnego  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące [...]

Ogłoszenie nr 16/2008

Nabór zakończony wyborem: Ludwik Guzowski     Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  określone w ogłoszeniu:  Beata  Danielewska – Kowalewo Katarzyna Bernady- Czersk Aleksandra Tessa-Lisi Ogon [...]

Nabór pracownika na stanowisko opiekuna –wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Łochowicach i Lisim Ogonie

Ogłoszenie  nr     15  /2008z dnia   19  grudnia   2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7  ogłasza nabór pracownika na stanowisko opiekuna –wychowawcy [...]

Nabór pracownika na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Białe Błota

Została wybrana kandydatura pani Joanny Rutkowskiej   Do drugiego etapu zakwalifikowała się: Joanna Rutkowska       Ogłoszenie nr    14  /2008z dnia   19  grudnia  [...]

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY W BIAŁYCH BŁOTACH

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY W  BIAŁYCH BŁOTACH ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisk o kierowcy- mechanika autobusu szkolnego   Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać [...]

Ogłoszenie nr 12 /2008z dnia 14 października 2008 r. ogłasza nabór pracownika na stanowisko opiekuna –wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Łochowicach i Lisim Ogonie

Ogłoszenie  nr     12 /2008z dnia 14  października   2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7  ogłasza nabór pracownika na stanowisko opiekuna –wychowawcy w [...]

Nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Ogłoszenie nr 11/2008z dnia 09 września 2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej  OPIS [...]

Wójt Gminy Białe Błota zatrudni osobę do sprzątania pomieszczeń urzędu w Białych Błotach przy ul.Szubińskiej 7.

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Białe Błota zatrudni osobę do sprzątania pomieszczeń   urzędu w Białych Błotach przy ul.Szubińskiej 7.Chętnych prosimy o składanie ofert w sekretariacie urzędu.  Zatrudniona [...]

Ogłoszenie nr 10/2008 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie nr    10   /2008z dnia      29  lipca      2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na [...]

Ogłoszenie nr 1/GOPS /2008 - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Ogłoszenie nr   1/GOPS   /2008z dnia  14 lipca 2008 r.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A  ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze tj [...]

Nabór pracownika na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Ogłoszenie nr    8    /2008z dnia  17  czerwca   2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7   ogłasza nabór pracownika na stanowisko  Zastępcy Wójta [...]

Nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. finansowych Referatu Świadczeń Społecznych - ½ etatu

ODWOŁANY!!!   Ogłoszenie nr    9   /2008z dnia      17 czerwca      2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7  ogłasza nabór [...]

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dozorcy obiektów szkolnych w Białych Błotach

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁW  BIAŁYCH BŁOTACH ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dozorcy obiektów szkolnych w Białych Błotach Rozpoczęcie pracy od dnia 1 lipca 2008r.  Kandydaci [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. nadzoru nad drogami - ½ etatu

Ogłoszenie nr         7 /2008z dnia      21 kwietnia      2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7  ogłasza nabór [...]

Ogłoszenie nr 6 /2008

Ogłoszenie nr       6 /2008z dnia      15 kwietnia      2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko [...]

Ogłoszenie nr 5 /2008

Ogłoszenie nr   5  /2008z dnia  15  kwietnia   2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania  [...]

KONKURS NA REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA "GŁOS BIAŁYCH BŁOT"

KONKURSNA REDAKTORA NACZELNEGOCZASOPISMA SAMORZĄDOWEGO"GŁOS BIAŁYCH BŁOT" Wójt Gminy Białe Błota  86-005 Białe Błota  ul.Szubińska 7 ogłasza konkurs na redaktora naczelnego  „Głosu Białych Błot”. WYMAGANIA [...]

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ Główny księgowy, wymiar zatrudnienia – cały etat.

Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkółogłasza konkurs na wolne stanowisko [...]

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY W BIAŁYCH BŁOTACH ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisk o kierowcy- mechanika autobusu szkolnego

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY W  BIAŁYCH BŁOTACH ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisk o kierowcy- mechanika autobusu szkolnego   Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać [...]

Ogłoszenie Nr 2/2008 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb” w Białych Błotach

Ogłoszenie Nr 2/2008 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb” w Białych Błotach ul. Szubińska 87d, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko  Pomoc administracyjna - w wymiarze 3/8 etatu  -  w [...]

Ogłoszenie Nr 1/2008 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb” w Białych Błotach

Ogłoszenie Nr 1/2008 Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej “Dąb”  w Białych Błotach ul. Szubińska 87d, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowa - w wymiarze 3/8 etatu  -  w [...]

Nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. dróg

Ogłoszenie nr   3 /2008z dnia     11  marca  2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. dróg  OPIS [...]

Ogłoszenie nr 2/2008. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie nr 2/2008z dnia   28  stycznia  2008 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania  przestrzennego OPIS [...]

Ogłoszenie nr 1 /2008

Ogłoszenie nr   1     /2008 z dnia   18 stycznia  2008 r. Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7   ogłasza nabór pracownika na stanowisko audytora [...]

03-01-2008 Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTAogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie86-065 Łochowo ul. Wierzbowa 2   1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: [...]

Ogłoszenie Nr 2 Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkółogłasza konkurs na wolne stanowisko [...]

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁW  BIAŁYCH BŁOTACH ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dozorcy obiektów szkolnych w Białych Błotach Rozpoczęcie pracy od dnia 6 listopada 2007r.  Kandydaci [...]

Ogłoszenie nr 10 /2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul.Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu

Ogłoszenie nr  10   /2007 z dnia   16 sierpnia  2007 r. Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul.Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze  ds. obsługi sekretariatu OPIS [...]

Ogłoszenie nr 9 /2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu ds. rozwoju i inwestycji...

Ogłoszenie nr 9 /2007z dnia 29 czerwca 2007 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu ds. rozwoju i inwestycji OPIS [...]

Ogłoszenie nr 6/2007 z dnia 8 maja 2007 r. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Ogłoszenie nr 6/2007z dnia 8 maja  2007 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska OPIS STANOWISKA:♦    Zgodnie ze [...]

Ogłoszenie nr 5/2007 z dnia 8 maja 2007 r. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. kontroli podatników

Ogłoszenie nr 5/2007 z dnia 8 maja 2007 r. Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. kontroli podatników OPIS STANOWISKA:♦    Zgodnie ze [...]

Ogłoszenie nr 8/2007 z dnia 8 maja 2007 r. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. dróg

Ogłoszenie nr   8 /2007z dnia     8  maja  2007 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. dróg OPIS [...]

Ogłoszenie nr 7/2007 z dnia 8 maja 2007 r. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. biura obsługi klienta.

Ogłoszenie nr   7/2007z dnia     8  maja  2007 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7  ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. biura obsługi [...]

Ogłoszenie nr 4/2007 nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie nr 4/2007z dnia 3 kwietnia 2007 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych OPIS STANOWISKA:♦    Zgodnie ze [...]

Ogłoszenie nr3/2007 nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. dróg

Ogłoszenie nr3/2007z dnia 3 kwietnia 2007 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7ogłasza nabór pracownika na stanowisko urzędnicze ds. dróg OPIS STANOWISKA:♦    Zgodnie ze schematem [...]

Ogłoszenie Nr 2/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Ogłoszenie Nr 2/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowy - w wymiarze 3/4 etatu  - w  Gminnym Ośrodku Pomocy [...]

Ogłoszenie Kierownika ZAZ Nr 1/2007

Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej “Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ul. Centralna 27 A, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowy - w wymiarze 1/2 etatu - w Zakładzie [...]

Ogłoszenie Nr 1/2007

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowy - w wymiarze 3/8 etatu - w Warsztacie Terapii Zajęciowej “Dąb” przy [...]

Ogłoszenie nr 2/2007

Ogłoszenie nr 2/2007z dnia 30 stycznia 2007 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7ogłasza nabór pracowników na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy i komisji rady gminyOPIS STANOWISKA:♦ Zgodnie ze schematem [...]

Ogłoszenie nr 1/2007 Nabór pracowników na stanowisko urzędnicze ds. kontaktów z Unią Europejską, promocji i kontaktów z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie nr 1/2007z dnia 9 stycznia 2007 r.Wójt Gminy Białe Błota86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7ogłasza nabór pracowników na stanowisko urzędnicze ds.  kontaktów z Unią Europejską, promocji i kontaktów z organizacjami [...]

Ogłoszenie nr 4/2006 NABÓR NA STANOWISKO urzędnicze księgowa - w wymiarze 3/8 etatu -

Ogłoszenie Nr 1/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowa - w wymiarze 3/8 etatu  - w Warsztacie Terapii [...]

Ogłoszenie nr 3/2006 NABÓR NA STANOWISKO Instruktora Animacji Środowiska Lokalnego

Białobłocki Ośrodek Kultury zatrudni osobę na stanowisko instruktora animacji środowiska lokalnego. Ofert proszę składac na adres; Białobłocki Ośrodek Kultury 86-005 Białe Błota z napisem: Praca Oferty proszę składać do 31 lipca [...]

Ogłoszenie nr 2/2006 NABÓR NA STANOWISKO urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie nr 2/2006 Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór pracowników na stanowisko urzędnicze ds.  księgowości podatkowej   OPIS [...]

Ogłoszenie nr 1/2006 NABÓR NA STANOWISKO koordynatora ds. sportu i turystyki

Ogłoszenie nr 1/2006 Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór na stanowisko koordynatora ds. sportu i turystyki     OPIS  STANOWISKA:   Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu [...]

Ogłoszenie nr 5/2006 NABÓR NA STANOWISKO WOŹNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przyłękach zatrudni mężczyznę na stanowisku woźnego   Opis pracy: prace porządkowe, naprawcze w szkole i na terenie szkoły ( z zakresu: wodno kanalizacyjnych, ogrodniczych, stolarskich, obsługi i [...]

Ogłoszenie nr 4/2005 NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W WYMIARZE 1/8 ETATU

Ogłoszenie nr 4/2005 Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w wymiarze 1/8 etatu   OPIS  STANOWISKA:   Zgodnie [...]

Ogłoszenie nr 3/2005 KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. DRÓG

Ogłoszenie nr 3/2005 Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. dróg   OPIS STANOWISKA: §          Zgodnie ze [...]

Ogłoszenie nr 2/2005 NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE ds. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I STYPENDIÓW SZKOLNYCH dodano ANEKS

Ogłoszenie nr 2/2005 Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze pracownika ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych   OPIS  STANOWISKA:   Zgodnie ze [...]

Ogłoszenie nr 1/2005 KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. DRÓG

Ogłoszenie nr 1/2005 Wójt Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. DRÓG   OPIS  STANOWISKA:   Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij