XXXI Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXI Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 26 marca 2009 roku ( czwartek ) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXXI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXX  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym – sprawa apelu dotyczącego stacji bazowej w Przyłękach.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał;
 
8.1. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo;
8.2. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom;
8.3. w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania;
8.4.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
8.5. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;
8.6. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
8.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2009 rok;
8.8. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie;
8.9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r;
8.10.zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki raka szyjki macicy na terenie Gminy Białe Błota na lata 2009-2010;
8.11. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
8.12. w sprawie rozpatrzenia skargi spółki jawnej Lidmann i Megger;
8.13. w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Marian Seydak;
8.14. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XXXI Sesji V Kadencji.

Projekty uchwał:

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.pdf (27kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.pdf (30kB) pdf

w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe obw….pdf (55kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetarg….pdf (29kB) pdf

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.pdf (25kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości grunto….pdf (28kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu….pdf (37kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Wiejskiego Ośrodka K….pdf (20kB) pdf

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.exe (165kB) plik

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu profi….pdf (30kB) pdf

w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady G….pdf (39kB) pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi spółki jawnej Lidmann i Megg….pdf (22kB) pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Usługowo-Ha….pdf (27kB) pdf

w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.pdf (18kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (19 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 marca 2009, 09:34:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 marca 2009, 14:30:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1271