XLII Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XLII Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010 roku (środa) o godzinie 15:00 w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał;
 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok; -przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO
-opinia Komisji Budżetu i Finansów;
-dyskusja;
-głosowanie nad uchwałą.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2010 rok;
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2010 r.;
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota;  
 
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XLII Sesji V Kadencji.
15. Projekty uchwał z pozycji od 8.1 do 8.4 zostały przesłane z materiałami na XL sesję V kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Marek Sampławski
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (7 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (7 stycznia 2010, 14:02:27)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 stycznia 2010, 14:03:59)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1130