XLIV Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XLIV Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 25 marca 2010 roku ( czwartek ) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.           

Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLIV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLIII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz:
-  o konieczności złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia 2010r.;
-  o konieczności złożenia przez kandydatów na radnych lub Wójta oświadczeń lustracyjnych;
-  o planach utworzenia strony internetowej Rady i Radnych Gminy Białe Błota ( §106 ust. 12 Uchwały Nr XXXIX/443/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.)
 
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał;
 
1. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
4. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
5. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.  

9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14 Zakończenie obrad XLIV sesji V Kadencji.
 
Projekty: 
 

1.w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (47kB) pdf

2.w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodp (82kB) pdf

3.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości (44kB) pdf

załącznik (1729kB) jpg

4.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota (40kB) pdf

5.w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota (54kB) pdf  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 marca 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (17 marca 2010, 13:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1058