XLVII sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XLVII Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2010 roku (środa) o godzinie 11:30 w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.           
 
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLVII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLVI  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności komisji doraźnej.
8. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
9. Podjęcie uchwał
1. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
2. zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota;
3. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
4. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2010 r.;
5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2009 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010;
6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
7. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach;
8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej;
9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wierzbowej i Stokrotki w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
10. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „ Murowaniec”;
11. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
12. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
9. Stanowisko komisji doraźnej dot. funkcjonowania strony internetowej Rady i Radnych Gminy Białe Błota.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15 Zakończenie obrad XLVII sesji V Kadencji.
 
 
Projekty uchwał:

1. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota (32kB) pdf

2. zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota (24kB) pdf

3. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota (69kB) pdf

4. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2010 r. (62kB) pdf

5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2009 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010 (58kB) pdf

załącznik (288kB) pdf

6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (59kB) pdf

7. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach (80kB) pdf

załącznik (62kB) pdf

8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej (78kB) pdf

9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wierzbowej i Stokrotki w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota (63kB) pdf

załącznik (1186kB) jpg

10. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „ Murowaniec' (98kB) pdf

załącznik (1189kB) jpg

11. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (56kB) pdf

12. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (82kB) zip

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 czerwca 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (16 czerwca 2010, 14:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996