XLVIII sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota


Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XLVIII Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2010 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.           
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLVIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLVII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Stanowisko Komisji Rewizyjnej dot. skargi pana Romana Ostałowskiego.
8. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
9. Podjęcie uchwał
1.w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Gwizdały na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
2.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Marleny Witkowskiej- Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
3.w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
4.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu;
5.w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie;
6.w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury;
7.w sprawie wniesienia do spółki Zakładów Wodociągów i usług Komunalnych Sp.           z o. o. w Białych Błotach wkładów pieniężnych;
8.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota;
10.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
11.w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży;
12.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej i w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży;
13.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15 Zakończenie obrad XLVIII sesji V Kadencji.
 
 
 
Projekty uchwał:  
  1. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Gwizdały na działalność Wójta Gminy Białe Błota. (26kB) pdf

2. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Marleny Witkowskiej- Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe Błota. (26kB) pdf

3. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. (33kB) pdf

4. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu. (25kB) pdf

5. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie. (27kB) pdf

6.w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury. (27kB) pdf

7. w sprawie wniesienia do spółki Zakładów Wodociągów i usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach wkładów pieniężnych. (26kB) pdf

8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (25kB) pdf

załącznik (260kB) jpg

9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota (26kB) pdf

załącznik (220kB) jpg

10.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (25kB) pdf

załącznik (202kB) jpg

11. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty o (31kB) pdf

12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej i w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży; (29kB) pdf

załącznik (556kB) jpg

13. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (582kB) zip
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (20 sierpnia 2010, 09:32:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 sierpnia 2010, 10:48:25)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1065