XLIX sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XLIX Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 30 września 2010 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLIX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLVIII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożeniu przez radnych oświadczeń majątkowych  na koniec kadencji 2010 r.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał
1.        w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marleny Witkowskiej – Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
2.        w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pana Piotra Kowalskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
3.        w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
4.        w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie;
5.        w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury;
6.        w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach;
7.        w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
8.        w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota;
9.        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wierzbowej i Stokrotki w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
10.     w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
11.     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży;
12.     w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży;
13.     w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele;
14.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
9. Oświadczenie Rady Gminy Białe Błota w sprawie wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze 2010r.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XLIX sesji V Kadencji.
 
Projekty uchwał:
1. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marleny Witkowskiej – Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe Błota. (29kB) pdf
2. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pana Piotra Kowalskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota. (26kB) pdf
3. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. (32kB) pdf
4. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie. (27kB) pdf
5. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury. (27kB) pdf
6. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach (47kB) pdf
7. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. (64kB) pdf
załącznik (2858kB) pdf
8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota. (88kB) pdf
załącznik (1969kB) pdf
9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wierzbowej i Stokrotki w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota. (26kB) pdf
załącznik (1186kB) jpg
10. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. (27kB) pdf
załącznik (2123kB) pdf
11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (30kB) pdf
załącznik (556kB) jpg
12. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty o (32kB) pdf
13. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele. (23kB) pdf
załącznik (776kB) jpg
14. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (86kB) zip

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 września 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (23 września 2010, 12:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 980