IV Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na IV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:

 
1. Otwarcie IV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  III Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2012;
2.        w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.;
3.        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok;
4.        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r.;
5.        w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
6.        w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych;
7.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.;
8.        w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
9.        w spawie likwidacji rachunków dochodów własnych Gminnego Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach, Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach, Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie;
10.     w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010;
11.     w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo;
12.     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
13.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
14.     w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
15.     w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Łochowice na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad IV sesji VI Kadencji.
 
 Porządek obrad:

1. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2012 (100kB) rar

2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. (155kB) rar

3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok (84kB) pdf

4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r. (91kB) pdf

5. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (69kB) pdf

6. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organ (86kB) pdf

7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r (140kB) rar

8. w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (61kB) pdf

9. w spawie likwidacji rachunków dochodów własnych Gminnego Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach, Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach, Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach i Zespołu Szkół im. (66kB) pdf

10. w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010 (56kB) pdf

11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo (58kB) pdf

załącznik (966kB) jpg

12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (72kB) pdf

załącznik (233kB) word

113. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota (73kB) pdf

załącznik (3558kB) jpg

14. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota (68kB) pdf

15. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Łochowice na działalność Wójta Gminy Białe Błota; (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 grudnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (22 grudnia 2010, 15:39:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 grudnia 2010, 11:14:25)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1073