VIII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota


Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na VIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie VIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  VII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe.
9. Informacja dotycząca działań Gminy Białe Błota w zakresie ochrony środowiska.
10. Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.;
2.       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota;
3.        w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego;
4.        zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota;
5.        w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Joanny i Marcina Dolińskich na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
6.        w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenie kontroli i zbadania skargi pana Waldemara Kusza na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
13. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad VIII sesji VI Kadencji.

Projekty uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (20kB) txt

2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota. (32kB) pdf

3. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. (28kB) pdf

4. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota. (26kB) pdf

5. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Joanny i Marcina Dolińskich na działalność Wójta Gminy Białe Błota (32kB) pdf

6. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenie kontroli i zbadania skargi pana Waldemara Kusza na działalność Wójta Gminy Białe Błota. (28kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 kwietnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (20 kwietnia 2011, 12:10:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (20 kwietnia 2011, 12:48:36)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1076