XI Nadzwyczajna Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota


Na podstawie art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XI Nadzwyczajną Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2011 roku (środa ) o godzinie 16:00 w Gabinecie Wójta Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.          
               
 
       Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.     Otwarcie XI Sesji VI Kadencji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.     Wybór sekretarza obrad.
3.     Podjęcie uchwał:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.exe (144kB) plik
 
4.     Zakończenie obrad XI sesji VI kadencji.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (4 lipca 2011)
Opublikował: Łukasz Chmielewski (4 lipca 2011, 09:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879