XV Nadzwyczajna Sesja VI Kadencji Rady Gminy


       Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )


 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie XV Sesji VI Kadencji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Podjęcie uchwał:

 
1.      w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
2.      w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.
 

4.Zakończenie obrad XV sesji VI kadencji.
 
                                                                                           
                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Bartosz Lau

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (17 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (28 października 2011, 09:31:02)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (28 października 2011, 09:38:16)
Zmieniono: t

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 918