XXVII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 02 sierpnia 2012 r., o godz. 16:00 w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach


Białe Błota, dnia 25 lipca 2012 r.
 
RGK.0002.7.2012
                   
 
Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zwołuję XXVII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2012 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnej.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13. Zakończenie obrad XXVII sesji VI Kadencji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (25 lipca 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (30 lipca 2012, 13:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 909