XXX Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 30 października 2012 roku (WTOREK) o godzinie 12:30 w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


Białe Błota, dnia 22 października 2012 r.
RGK.0002.10.2012.1
        
 
  
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXX Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 30 października 2012 roku (wtorek) o godzinie 12:30 w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat inwestycji gminnych.
8. Podjęcie uchwał:
 
1.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
2.      w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta w zakresie modernizacji i rozwoju systemu wodociągowego dla Gminy Białe Błota do roku 2025,
3.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.,
4.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku,
5.      w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości,
6.      w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białe Błota,
7.      w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej,
8.      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
9.      zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej,
10.  w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka,
11.  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota,
12.  w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze,
13.  w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy zadania polegającego na sporządzeniu projektu i budowy ulicy Zagajnikowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota,
14.  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Śliwickiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota,
15.  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Katarzyńskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota,
16.  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność radnej Rady Gminy Białe Błota. (uchwała wycofana z porządku obrad sesji)
 
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XXX Sesji VI Kadencji.
 

                        Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut

Pliki projektów uchwał do pobrania:

Ad. 8.1..pdf (74kB) pdf załącznik do uchwały: Załączniki do zmian w budżecie.exe (142kB) plik
Ad. 8.2..pdf (64kB) pdf załącznik do uchwały: zal wodociag.exe (559kB) plik
Ad. 8.3..pdf (86kB) pdf
Ad. 8.4.pdf (78kB) pdf
Ad. 8.5.pdf (149kB) pdf załącznik do uchwały Załącznik DN-1.pdf (63kB) pdf
Ad. 8.6.pdf (74kB) pdf
Ad. 8.7.pdf (69kB) pdf załącznik do uchwały: 8.7. Załącznik nabycie Sak Okońska30 10 2012.pdf (46kB) pdf
Ad. 8.8..pdf (71kB) pdf załącznik do uchwały: 8.8.Załącznik dzierżawa 30 10 2012.pdf (40kB) pdf
Ad. 8.9. 2012.pdf (72kB) pdf załącznik do uchwały: 8.9.Załącznik 1 nabycie 30 X 2012.pdf (146kB) pdf 8.9.Załącznik 2 nabycie 30 X 2012.pdf (54kB) pdf
Ad. 8.10.pdf (183kB) pdf załącznik do uchwały: MAPA.pdf (109kB) pdf
Ad. 8.11.pdf (74kB) pdf
Ad. 8.12.pdf (91kB) pdf
Ad. 8.13.pdf (61kB) pdf
Ad. 8.14.pdf (62kB) pdf
Ad. 8.15.pdf (60kB) pdf
Ad. 8.16.pdf (62kB) pdf  (uchwała wycofana z porządku obrad sesji)metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (23 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (23 października 2012, 11:53:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (11 kwietnia 2013, 13:26:22)
Zmieniono: wzmianka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1102