XXXIII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Białe Błota, dnia 16 stycznia 2013 r
.RGK.0002.1.2013  


Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady Gminy w roku 2012.
8. Sprawozdania Przewodniczących poszczególnych Komisji z pracy danej Komisji w roku 2012:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok - (Projekt uchwały dostarczony z materiałami na XXXII Sesję Rady Gminy); 

-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
 -opinia Komisji Budżetu i Finansów,
 -dyskusja,
 -głosowanie nad uchwałą.

2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020 - (Projekt uchwały dostarczony z materiałami na XXXII Sesję Rady Gminy);
3. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;
4. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;
5. w sprawie nadania nazwy ulicy;
6. w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania;
7. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortowania i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota;
8. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010-2014;
9. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota (Projekt RGK.0006.1.2013);
10. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota (Projekt RGK.0006.3.2013);
11. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota (Projekt RGK.0006.4.2013);
12. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota (Projekt RGK.0006.5.2013).

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXXIII Sesji VI Kadencji. Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
/-/ Henryk Sykut


Projekty uchwał do pobrania:
ad. 9.1..pdf (115kB) pdf Załaczniki: 9.1 Załącznik (102kB) plik
ad. 9.2.pdf (71kB) pdf Załaczniki 9.2 (32kB) plik
ad. 9.3..pdf (176kB) pdf
ad. 9.4..pdf (175kB) pdf
ad. 9.5..pdf (172kB) pdf
ad. 9.6..pdf (186kB) pdf
ad. 9.7..pdf (169kB) pdf
ad. 9.8..pdf (170kB) pdf
ad. 9.9..pdf (174kB) pdf
ad. 9.10..pdf (174kB) pdf
ad. 9.11..pdf (175kB) pdf
ad. 9.12..pdf (174kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (16 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2013, 15:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 904