XXXVI Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00

Białe Błota, dnia 17 kwietnia 2013 r. 
RGK.0002.4.2013.1 Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXVI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 
  
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy: 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXXVI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad. 
 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym: 
a) Komisja Budżetu i Finansów; 
b) Komisja Rewizyjna; 
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. 
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwał: 

1.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok; plik do pobrania (210kB) pdf Załącznik (170kB) plik
2.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020; plik do pobrania (90kB) pdf Załączniki (945kB) plik
3.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015; plik do pobrania (167kB) pdf Załącznik (516kB) pdf
4.w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Białe Błota; plik do pobrania (164kB) pdf
5.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo; plik do pobrania (171kB) pdf
6.w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; plik do pobrania (181kB) pdf
7.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości; plik do pobrania (169kB) pdf
8.w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot”; plik do pobrania (173kB) pdf
9.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. plik do pobrania (184kB) pdf

8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
13. Zakończenie obrad XXXVI Sesji VI Kadencji. Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 
/-/ Henryk Sykut 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (18 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (18 kwietnia 2013, 10:58:36)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (24 kwietnia 2013, 12:26:07)
Zmieniono: załącznik WPF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1092