XLI Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 


 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał:


1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok plik do pobrania (545kB) pdf ;
2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych plik do pobrania (272kB) pdf ;
3. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025 plik do pobrania (1015kB) pdf ;
4. w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” plik do pobrania (293kB) pdf ;
5. w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Białe Błota plik do pobrania (242kB) pdf ;
6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (223kB) pdf ;
7. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej plik do pobrania (210kB) pdf ;
8. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych plik do pobrania (316kB) pdf ;
9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (207kB) pdf ;
10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota plik do pobrania (2772kB) pdf ;
11. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota plik do pobrania (2518kB) pdf ;
12. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota plik do pobrania (2647kB) pdf ;
13. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota plik do pobrania (1895kB) pdf ;
14. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014 plik do pobrania (167kB) pdf .


9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XLI Sesji VI Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

/-/ Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 listopada 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (26 listopada 2013, 08:29:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 922