XLIII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 30 stycznia 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 30 stycznia 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 


 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
8. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady Gminy w roku 2013.
10. Sprawozdania Przewodniczących poszczególnych Komisji z pracy danej Komisji w roku 2013:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
11. Podjęcie uchwał:


1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (229kB) pdf
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (295kB) pdf
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; plik do pobrania (59kB) pdf
4. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym; plik do pobrania (45kB) pdf
5. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”; plik do pobrania (125kB) pdf
6. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej; plik do pobrania (201kB) pdf
7. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota; plik do pobrania (52kB) pdf
8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (292kB) pdf
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (197kB) pdf
10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota; plik do pobrania (1547kB) pdf
11.  zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury; plik do pobrania (171kB) pdf
12.  w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny Witkowskiej- Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe Błota. plik do pobrania (179kB) pdf12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania  radnych.
14. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
17.Zakończenie obrad XLIII Sesji VI Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

/-/ Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 stycznia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (22 stycznia 2014, 14:37:27)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 stycznia 2014, 09:04:36)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 816