LIII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 30 pażdziernika 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm.), zapraszam na LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 30 października 2014 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
                                                                                                                                                             
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad L, LI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja na temat działalności Przychodni w Białych Błotach;
9. Prezentacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota;
10. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (1382kB) pdf
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (445kB) pdf
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.; plik do pobrania (193kB) pdf
4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok; plik do pobrania (178kB) pdf
5. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”; plik do pobrania (291kB) pdf
6. w sprawie przystąpienia i wyznaczenia Delegata do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „ Salutaris”; plik do pobrania (178kB) pdf
7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;{7}
8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej( projekt nr KGP.0006.58.2014 ); plik do pobrania (209kB) pdf
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.59.2014 ); plik do pobrania (363kB) pdf
10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.51.2014 ); plik do pobrania (330kB) pdf
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.57.2014 ); plik do pobrania (332kB) pdf
12. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota; plik do pobrania (2275kB) pdf
13. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota; plik do pobrania (4023kB) pdf
14. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota; plik do pobrania (3643kB) pdf
15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota; plik do pobrania (1881kB) pdf
16. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.{16}

11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie Kadencji Wójta Gminy Białe Błota i VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
17.Zakończenie obrad LIII Sesji VI Kadencji.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (23 października 2014, 12:55:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 października 2014, 14:55:53)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 618