VI Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 24 lutego 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na VI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 24 lutego 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie VI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad  IV i V  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów plik do pobrania (174kB) pdf ;
2. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu plik do pobrania (174kB) pdf ;
3. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej plik do pobrania (173kB) pdf ;
4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (302kB) pdf ;
5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec plik do pobrania (3895kB) pdf ;
6. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej plik do pobrania (169kB) pdf ;
7. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach plik do pobrania (169kB) pdf ;
8. w sprawie rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.1.2015 ma działalność Wójta Gminy Białe Błota plik do pobrania (178kB) pdf .

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VI Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

 /-/Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 lutego 2015, 08:59:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (24 marca 2015, 15:19:18)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 580